Danmarks Integrerede Energisystem

På vej mod det fossilt-frie energisystem skal medarbejderne i energisektoren og hos energimyndighederne i langt højere grad kommunikere på tværs af forsyningsområder og fag-områder.

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossilt-frie energisystem skal vi samarbejde om at udnytte en fluktuerende vedvarende energi fra sol og vind. Det kræver viden om produktionsmulighederne, de andre forsynings- og forbrugsområder samt de andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har lavet analyser af udviklingen af energisystemet. De har kommunikeret med teknologiudviklere, der har udviklet de nye teknologier og med få beslutningstagere, der har besluttet udbygningerne.

I fremtidens intelligente og fossilt-frie energisystem er der mange flere, der skal deltage i processen. Dette kræver en omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne.

Hent brochuren

Kursets formål

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og værktøjer, der sikrer kendskab til det danske energisystems opbygning og funktion samt indblik i den kommende udvikling.

Kursusbeskrivelse

På kurset introduceres:

Energisystemets struktur fra udvinding af energien til energien omformes til energitjenester i form af varme, lys, køling, underholdningsapparater, mv. og hvordan de forskellige energiformer indgår i processen

Hvor og hvordan findes de vigtigste data for energiproduktion, transport og forbrug og hvordan data løbende opdateres

Hvordan fungerer el- og naturgasmarkederne, og de vigtigste aktører, der agerer i disse markeder

Hvordan fungerer de vigtigste energiteknologier og hvordan de sammensættes for at danne det samlede energisystem

Indblik i energilovene samt de politiske processer, der fører frem til nye energilove samt ændringer af de eksisterende love

Deltagerne får en tur i scenariorummet, der går fra 1900, hvor de første energisystemer blev etableret på basis at kul og olie – til 2050, hvor vi i Danmark har et fossilt-frit energisystem

Hvem bør deltage
 • Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i energisektoren og hos energimyndighederne, der ønsker at få et overblik over energisystemet og energisektoren:

  Ny-ansatte ledere og medarbejdere, der ønsker en introduktion til energisektoren

  Ledere og medarbejdere, der har arbejdet med specifikke problemstillinger, og som ønsker at få et overblik

  Kurset henvender sig til alle faggrupper:

  Økonomer

  Jurister

  Ingeniører

  Teknikere

  Administrative medarbejdere

  Kurset kræver ikke forhåndsviden om energisystemet, men det forudsætter, at du er åben for at lære nyt, og du er nysgerrig efter at forstå tekniske og økonomiske problemstillinger.

Underviserne

FLEMMING NISSEN

Kursusleder. Lektor på Syddansk Universitets, hvor han underviser på energiuddannelsen samt konsulent i Strategirummet. Tidligere direktør i Elsam, Dong Energy Generation og udviklingschef i Insero Science Academy.

JØRGEN KRARUP

Energiplanlægger i Energinet. dk’s Forsknings og Udviklingsafdeling. Arbejder med energianalyse og scenarieudvikling for den langsigtede omstilling af det danske energisystem. Samarbejder med danske kommuner om kommunernes strategiske energiplanlægning.

KAJ STÆRKIND

M.Sc. Eng. Energy Supply. Arbejder i EnergiDatagruppen i Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning, Energistyrelsen. Har tidligere arbejdet med energirådgivning samt med energianalyser hos Elsam.

JULIE FROST SZPILMAN

Cand. Polit. Senior Markeds Analyst hos Energinet.dk. Deltager i udviklingen af det danske og europæiske gasmarked, med fokus på markedsforhold og integration, balancemarked, og ny rørforbindelse til udlandet. Var tidligere ansat hos DONG Energy som Senior Commodity Analyst.

POUL JOHANNES JACOBSEN

Cheføkonom og forretningsudvikler hos Energinet.dk. Deltager I udviklingen af det danske og europæiske gasmarked, med fokus på fælles europæiske løsninger for kapacitetsalg (PRISMA), markedsudvikling, og samarbejdet med vores vores tyske nabo TSO’er.

NANNA FOLLER LARSEN

Økonom. Har det sidste 3 år arbejdet i Energinet. dk med markedsudvikling og internationalt samarbejde på Engrosmarkedet for el. Er i elmarkedet ansvarlig for at sikre implementering af initiativerne fra Markedsmodel 2.0 projektet.

Pris og informationer

Tidspunkt:Kurset starter d. 1. oktober kl. 10.00 og afsluttes d. 2. oktober kl. 16.00. Bemærk at der er aftenundervisning til kl. 22.00 d. 1. oktober.

Sted: København

Pris: Kr. 11.200 excl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Registrering

Denmark:

Click here to register for this course

Please note that you will be transferred to an external website.

© Copyright - Energy And Climate Academy