Investeringer i vindenergi for investorer og rådgivere

Program purpose

Er du investor eller bankrådgiver for kunder der investerer i vindkraft bør du bruge denne mulighed til at

løfte dine kvalifikationer. Forstå teknologi og forudsætninger bedre og minimer risici ved investering.

Program objectives

Det gennemgående element i kurset er fokus på kvantificering af risiko og forståelsen for kilden til

denne risiko. Vi gennemgår vindkraften teknologisk, vind-potentiale og variationer med deraf følgende

usikkerheder, samt et indlæg om juridisk risiko ved projektets dokumenter.

Deltagerne opnår forståelse for teknologien og navnlig dens begrænsninger og muligheder. Herudover

erhverves en ”værktøjskasse” af gode spørgsmål, som bør afklares forud for investering i vindkraft.

Who should attend

Investorer og rådgivere med interesserer i vind energi.

Description of working sessions

Program:

08:30 – 09:00 Kaffe og morgenbrød samt registrering.

09:00 – 09:15 Velkomst og præsentation ved direktør Torben Kirkegaard, Energy & Climate Academy.

09:15 – 10:30 Svend Enevoldsen giver et indblik i teknologien. Hvordan virker en vindmølle? Hvilke

teknologier anvendes? Hvilke teknologier byder fremtiden på? Når en mølle er certificeret er den så

”usårlig”? Hvordan betragter en ingeniør levetid af en komponent?

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 12:00 Jørgen Højstrup beretter om det vi ikke kan se, men kun føle og se konsekvensen af,

nemlig vind. Hvor kommer den fra? Hvordan kan vi beregne den fremtidige vind? Hvilken betydning har

navhøjden?

12:00 – 12:45 Frokost

12:45 – 14:00 Jørgen Højstrup: Hvad med klimaforandringer? Hvor store er afvigelserne? Hvorfor er to

vindstudier på samme projekt ikke med ens resultat? Hvorledes og med hvilken vægt indsætter vi

vindstudiets usikkerhed i budgettet?

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 15:30 Jakob Østervang beskriver det juridiske grundlag for et vindkraftprojekt. Hvad er en

produkt- garanti? Er lodsejeraftalen som den skal være og giver den muligheder i fremtiden? Er man

dækket af forsikringen og fabrikantens garanti mod alt?

15:30 – 16:00 Panel diskussion og afslutning.

The Lecturers

The lecturers are all experienced and highly recognized for their knowledge and have worked internationally. Click here for information about the faculty.

Prices and information

Pris incl. forplejning: 5.600,00 excl. moms.

Der er endnu ingen fastlagte datoer for dette kursus klik her for at abonnere på vores nyhedsbrev og få besked når datoer er fastlagt.

Registration
© Copyright - Energy And Climate Academy